NL
NL

Vorige

Datum

13 juni 2023

Auteur

Silke Zegers

Nieuws

Ga vandaag nog aan de slag met de arbeidsdeal

In België wordt de arbeidsmarkt constant geconfronteerd met uitdagingen en veranderingen. Om werkgelegenheid te bevorderen, het economisch potentieel te benutten en de werk privé balans te verbeteren, werd de “arbeidsdeal” in het leven geroepen. Deze deal heeft als doel om de werkgelegenheid in België te versterken en de economie te stimuleren. In deze blog vertellen we wat je moet weten over de arbeidsdeal, zodat jij hier direct op in kunt spelen.

De arbeidsdeal

In 2022 werd het recht opleiding op de Belgische arbeidsmarkt herzien met de arbeidsdeal. Dit betekent dat er dingen veranderen voor alle Belgische organisaties met meer dan 10 medewerkers. Wanneer je minimaal 10 en maximaal 20 medewerkers hebt, staat het opleidingsrecht gelijk aan een dag per voltijdse medewerker per jaar. Wanneer je minimaal 20 medewerkers hebt, hebben deze in 2023 allemaal recht op vier dagen individuele opleiding. In 2024 hebben ze zelfs recht op vijf individuele opleidingsdagen.

Opleidingsplan opstellen

Jaarlijks moeten organisaties vóór 31 maart een opleidingsplan opstellen en indienen. Deze moet door een ondernemingsraad worden goedgekeurd. Met dit opleidingsplan kunnen werkgevers het opleidingsrecht van hun medewerkers monitoren voor de arbeidsdeal. Alleen werkgevers met minimaal 20 medewerkers, die onder het toepassingsgebied van de CAO-wet vallen, moeten een opleidingsplan opstellen. In het opleidingsplan staan je organisatiegegevens, toelichting, het overzicht van de aangeboden opleidingen, een focus op risicogroepen en een plan voor de evaluatie.

Soorten opleidingen

In het opleidingsplan voor de arbeidsdeal vind je een overzicht van de aangeboden formele en informele opleidingen. Een werkgever mag zelf bepalen welke opleidingen in het opleidingsplan worden opgenomen. Formele opleidingen worden ontwikkeld dooropleiders en vinden plaats op een plaats gescheiden van de werkplek. Informele opleidingen zijn opleidingsactiviteiten die rechtstreeks betrekking hebben op het werk. De inhoud hiervan wordt gekozen volgens individuele behoeften van medewerkers. Welke opleidingen verwerk jij in je plan?

arbeidsdeal

Uitdagingen rondom de arbeidsdeal

Wat moet je regelen?

 • Opleidingsplan opstellen en delen met de FOD WASO

 • Formele en informele opleidingen aanbieden

 • Het leeraanbod voor jouw medewerkers bepalen

 • Garantie geven voor het individuele opleidingsrecht

 • Specifiek aandacht besteden aan opleidingen van groepen medewerkers (denk bijvoorbeeld aan medewerkers ouder dan 50)


Wat gebeurt er als je dit niet doet?

De controle op de arbeidsdeal wordt steeds strenger en dat betekent ook dat er boetes kunnen komen wanneer een organisatie niet voldoet aan de arbeisdeal. Daarom is het belangrijk dat je hier vandaag nog mee aan de slag gaat! Maar zijn mogelijke gevolgen als er iets niet in orde is?

 • Sanctie van niveau 1
  Je riskeert een sanctie van niveau 1 als je een algemeen verbindend verklaarde CAO uit je sector niet naleeft. Je kan dan een administratieve geldboete van 80 tot 800 euro opgelegd krijgen.

 • Sanctie van niveau 3
  Wanneer je medewerkers verplichte opleidingen moeten volgen om hun functie uit te oefenen, moet je dit toestaan. Doe je dat niet, dan riskeer je een sanctie. Dit kan bestaan uit een administratieve geldboete van 400 tot 4000 euro of een strafrechtelijke geldboete van 800 tot 8000 euro.

Krijg inzicht met Rakoo

Om je goed voor te bereiden en inzicht te houden, is het belangrijk alle informatie op één plek te borgen. Met Rakoo krijg je onder andere inzicht in:

 • Het totale aanbod aan opleidingen

 • Het aantal uren dat medewerkers besteden aan opleidingen

 • De nodige en behaalde diploma’s, kwalificaties en andere certificaten 

 • Opleidingsrekening per medewerker

Overzicht houden rondom de arbeidsdeal

De Belgische markt zet grote stappen met de arbeidsdeal en daarom is het belangrijk dat jouw organisatie ook een opleidingsplan gaat opstellen. Met een online academy krijg je realtime inzicht in je opleidingsplan voor de arbeidsdeal. Wil jij weten hoe Rakoo jouw organisatie kan ondersteunen bij de arbeidsdeal? Neem contact op!

Wil je maandelijks op de hoogte blijven van leren en performance?

Wil je maandelijks op de hoogte blijven van leren en performance?

Wil je maandelijks op de hoogte blijven van leren en performance?

Wil je maandelijks op de hoogte blijven van leren en performance?