NL

Laat je inspireren

Laat je inspireren

Vorige

Datum

15 maart 2022

Auteur

Evie Schellens

Nieuws

Dit zijn de trends in HR

We zien effecten van gebeurtenissen in onze samenleving steeds vaker rechtstreeks terug in organisaties. Hoe verandert dit de rol van HR? In dit blog nemen we vijf HR-managementtrends voor 2023 met je door. Een paar ervan zijn niet zozeer nieuw, maar zullen het komende jaar sterk doorontwikkelen. 

Werken op afstand en flexibiliteit

Hybride werken zal onder medewerkers ook in 2023 populair blijven, omdat het helpt de balans tussen werk en privé te verbeteren. Ook bij werkgevers blijft het populair, omdat het de productiviteit ten goede komt. 

Daarnaast is het voor werkgevers essentieel om werknemers happy te houden in deze krappe arbeidsmarkt. De verwachting is dan ook dat bedrijven meer flexibiliteit richting hun werknemers laten zien. Denk aan werktijden, werkplekken, maar ook de mogelijkheid om vakantiedagen ‘bij te kopen’. Of om een langere periode (onbetaald) verlof te kunnen nemen voor een grote reis of meer tijd met het gezin.

Dit zijn de trends in HR

Ontwikkeling en expertise van werknemers

Medewerkers willen en krijgen de komende jaren meer invloed op allerlei zaken, zoals de inhoud van het werk, werkmethoden en organisatieveranderingen. Ze zullen dan ook meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces gaan nemen. 

Voor werknemers is mede daardoor de ontwikkeling van de eigen expertise belangrijker dan ooit. Als organisatie moet je hierop voorbereid zijn. Onderzoek welke leerwensen er zijn bij je werknemers en pas je trainingsaanbod hierop aan. Richt je ook op de vorm waarin je leerstof aanbiedt. Gamification en mobile first worden hierin steeds belangrijker.

Download de whitepaper 'Continu leren met Rakoo Learnings'

Verantwoordelijkheid en duurzaamheid

Op zichzelf zijn verantwoordelijkheid en duurzame ontwikkeling natuurlijk niet nieuw, maar het belang van deze begrippen neemt in 2023 en daarna steeds meer toe. Maatschappelijk verantwoord ondernemen krijgt een grotere impact op de beslissingen en activiteiten van bedrijven, zowel op economisch en ecologisch vlak, als op sociaal en menselijk vlak.  

Diversiteit en inclusie

Voortbordurend hierop, worden diversiteit en inclusie steeds belangrijker. HR moet ervoor zorgen dat elke werknemer dezelfde mogelijkheden heeft en dat iedereen zich welkom en gerespecteerd voelt. Inclusie en diversiteit moeten verankerd zijn in het DNA van de organisatie en medewerkers moeten hierin worden gestimuleerd, onder andere door training in bewustwording en vaardigheden.

Digitalisering

De digitalisering is de laatste jaren snel gegroeid in veel bedrijven. De verwachting is dat in 2023 en daarna dagelijkse HR-werkzaamheden verder worden gedigitaliseerd, wat de verwerking van informatie kan stroomlijnen en versnellen. Denk aan een gestandaardiseerd ziekmeldingssysteem of jaarlijks beoordelingsproces. Hierdoor krijgt HR meer tijd om zich te richten op andere gebieden, zoals coaching, ontwikkeling en employer branding. Onze online academy helpt ook bij het online aanbieden van het juiste leeraanbod en het meten van de vooruitgang van je medewerkers, zodat er meer tijd over blijft voor andere dingen.

HR draagt verder haar belangrijkste informatie steeds meer over via digitale platformen. Waar voorheen HR-medewerkers of leidinggevenden de belangrijkste informatiebron waren, vinden werknemers de benodigde informatie nu op intranet of in apps. In 2023 neemt ook het gebruik van papieren documenten verder af.

Download vandaag nog de whitepaper 'Voordelen van een online academy' en start met groeien! 

Download de whitepaper

Voordelen van een online academy

Laat je inspireren

Laat je inspireren

Laat je inspireren

Blijf up-to-date met de Rakoo-nieuwsbrief over trends in learning en performance.

Blijf up-to-date

met de Rakoo nieuwsbrief over trends in learning

en performance.

Blijf up-to-date

met de Rakoo-nieuwsbrief over trends in learning

en performance.

Blijf up-to-date

met de Rakoo-nieuwsbrief over trends in learning

en performance.