NL

Laat je inspireren

Laat je inspireren

Vorige

Datum

9 maart 2023

Auteur

Evie Schellens

Online academy

Zo voorkom je afhakers bij je online training

Volgens Amerikaans onderzoek waren er in 2019 maar liefst 110 miljoen mensen in de wereld die deelnamen aan online trainingen. Het uitvalpercentage ligt wereldwijd volgens dit onderzoek boven de 90%. Een indrukwekkend aantal. En hoewel onze ervaring is dat de cijfers in Nederland en Europa wat genuanceerder liggen, delen we in dit blog een handige checklist voor iedereen die is betrokken bij de ontwikkeling van online trainingen. Zodat jouw gebruiker wél de finish haalt. 

Voorkom aanpassingsproblemen

Voor veel studenten is het online ‘klaslokaal’ een nieuwe omgeving. De eerste uitdaging zit hem dan ook in de aanpassing van offline naar online leren. Als een online academy te ingewikkeld is of lijkt, loop je het risico dat gebruikers afhaken. 

Dit ‘ingewikkeld zijn’ zit ook tussen de oren van sommige gebruikers. Onbekend maakt immers onbemind. Toch kun je deze groep goed op weg helpen. Zorg bijvoorbeeld voor duidelijke instructies, ondersteund met duidelijk beeld. Ook een korte introductiecursus over online leren met een sectie ‘veelgestelde vragen’ helpt je beginnende gebruikers met koudwatervrees.

Zorg dat je online training voldoet aan de verwachting

Een verkeerde verwachting van een online training leidt tot frustratie en drop-outs. Een training kan bijvoorbeeld moeilijker zijn dan verwacht, of juist te gemakkelijk. Hij kan theoretischer zijn dan gedacht of te tijdrovend. Het is dus belangrijk veel aandacht te schenken aan het managen van de verwachtingen van je gebruiker. Dit doe je door vooraf zo veel en zo concreet mogelijke informatie over de inhoud van je online training te geven. Welke onderwerpen worden behandeld? Hoe zitten de lessen in elkaar? Wat is de vereiste voorkennis? En hoeveel tijd moet er gemiddeld aan de training worden besteed? Omschrijf ook duidelijk wat de doelstellingen zijn van de training en welke vaardigheden de gebruiker heeft verworven na het voltooien van een module én de volledige online training.  

Help gebruikers bij hun timemanagement

Tijdgebrek is een van de meest voorkomende redenen dat gebruikers een online training verlaten. En dit tijdgebrek komt in het grootste deel van de gevallen doordat gebruikers er simpelweg niet in slagen om hun tijd goed in te delen. 

Gelukkig kun je dit jouw gebruikers leren. Door een microlearning timemanagement of door bijvoorbeeld het delen van studieplanners en het regelmatig herinneren aan het maken van een opdracht. Zelfs een simpele ‘nudge’ met de vraag ‘Hoe gaat het met je online training?’ helpt al. 

Voorkom afhakers online academy

Motivatieproblemen voorkomen

Gebrek aan motivatie is niet altijd te voorkomen, maar je kunt er wel alles aan doen om je online training zo boeiend mogelijk te maken. Uiteraard zorg je daar in eerste instantie voor met inhoud die interessant en relevant is voor je gebruiker.

Daarnaast kun je ervoor zorgen dat je gebruiker tijdens de cursus een goed beeld krijgt van zijn opgedane kennis en vaardigheden. Bijvoorbeeld door tussentijds te toetsen of door de voortgang weer te geven. Het motiveert als zichtbaar is dat je al op meer dan 70% van je training zit. 

Een afwisselende training motiveert ook om betrokken te blijven. Varieer daarom in de manieren waarop je de lesinhoud aanbiedt. In een van onze eerdere blogs lees je hoe je een online academy interactief maakt. 

Download de whitepaper 'Een leerervaring (LXP) met ongekende mogelijkheden'

Vermijd te veel flexibiliteit 

Een van de grootste voordelen van online leren is de flexibiliteit. Gebruikers kunnen een online training in hun eigen tempo volgen, waar en wanneer ze maar willen. Te veel flexibiliteit kan echter ook een nadeel zijn. 

Door deadlines te stellen voor een module en een herinnering te sturen wanneer de deadline nadert, voorkom je dat ‘wanneer ze maar willen’ uitmondt in ‘nooit’.  

Ondervang gebrek aan onderling contact 

Gebrek aan communicatie met klasgenoten of een docent is lastig voor sommige gebruikers. Cijfers tonen aan dat kunnen delen of sparren de betrokkenheid enorm verhoogt. Gebruikers zijn dan tot 16 keer meer bereid om een online training af te maken.   

Mensen leren het beste door anderen te observeren en met anderen om te gaan. En hoewel online leren daarin altijd iets beperkter is dan een klassikale situatie, zijn er gelukkig voldoende interactiemogelijkheden te creëren. Denk aan webinars, onderlinge competities in de vorm van een quiz of forums waar gebruikers kunnen discussiëren en samenwerken.

Niet te veel informatie in één keer

Herken je dit? Je gaat een groot project doen, maar je weet niet waar je moet beginnen. Het wordt pas overzichtelijk en uitvoerbaar wanneer je  het project verdeelt in kleinere taken en deelprojecten. 

Hetzelfde geldt voor een online training. Door de training te verdelen in kleinere, hapklare modules, houden je gebruikers overzicht en haken ze veel minder snel af. Het eerdergenoemde microlearning  is daarvoor ideaal.

Ondersteuning en feedback 

Niets is frustrerender dan vastlopen en niet weten hoe je verder moet. Zorg er daarom voor dat je gebruikers weten waar ze hulp kunnen vinden als ze ergens niet uitkomen.

Met een FAQ en een kennisbank ondervang je al veel problemen. Idealiter hebben gebruikers ook toegang tot een docent of trainer om feedback of hulp te vragen. Bijvoorbeeld via e-mail of via een chatfunctie. Gebruikers kunnen elkaar onderling ook vaak weer op weg helpen via bijvoorbeeld een discussieforum.

Conclusie: niet elke gebruiker is voldoende betrokken om een online training af te ronden. Maar je kunt wel op veel manieren stimuleren dat een gebruiker de finish haalt en blij is met de kennis en vaardigheden die hij heeft opgedaan.

Download de whitepaper

Voordelen van een online academy

Laat je inspireren

Laat je inspireren

Laat je inspireren

Blijf up-to-date met de Rakoo-nieuwsbrief over trends in learning en performance.

Blijf up-to-date

met de Rakoo nieuwsbrief over trends in learning

en performance.

Blijf up-to-date

met de Rakoo-nieuwsbrief over trends in learning

en performance.

Blijf up-to-date

met de Rakoo-nieuwsbrief over trends in learning

en performance.