NL

Laat je inspireren

Laat je inspireren

Vorige

Datum

12 april 2022

Auteur

Sheron Arts

Lerende organisatie

Continu leren is continu verbeteren

Innovatie is niet langer een luxe, maar een keiharde noodzaak. We leven in een wereld waar de technologieën razendsnel veranderen en stilstand achteruitgang is. Dat betekent dat organisaties en hun medewerkers up-to-date moeten blijven van alle trends en ontwikkelingen. Daarom krijgt training en ontwikkeling van medewerkers binnen organisaties tegenwoordig steeds meer aandacht. En dat is dus maar goed ook! Het ontwikkelen van medewerkers draagt bij aan hun kennis, vaardigheden en betrokkenheid en hiermee ook aan de groei van de organisatie. Toch gebruiken talloze organisaties nog steeds een periodiek ontwikkelsysteem, terwijl continu leren juist zorgt voor betere resultaten. We lichten toe wat continu leren is en hoe het werkt.

Constante factor

Zoals de titel al beschrijft, zorgt continu leren voor continue verbetering. Uit diverse onderzoeken blijkt dan ook dat continu leren zorgt voor een concurrentievoordeel. Maar wat is continu leren nou eigenlijk? Om als organisatie te blijven verbeteren en innoveren, is het belangrijk dat leren een routinematige activiteit wordt voor medewerkers. In plaats van de periodieke ontwikkelcycli te doorlopen, waarbij je leerdoelen noteert en een halfjaarlijks gesprek met de leidinggevende hebt, moet leren een constante factor zijn in het achterhoofd van alle organisatieleden. Continu nieuwe kennis opdoen is essentieel in een wereld waar innovatie de norm is. Continu leren biedt medewerkers de gelegenheid dagelijks kennis en vaardigheden te verbeteren en juist dát stukje kennis op te pakken dat ze op dat moment nodig hebben. 

Download de whitepaper 'Continu leren met onze Rakoo Learnings'

Continu leren is continu verbeteren

Onderdeel van de leercultuur

Om continu leren te realiseren binnen de organisatie, moet er dus een shift plaatsvinden in de organisatiecultuur. De organisatiecultuur bestaat uit de normen, waarden en uitingen die medewerkers van een organisatie met elkaar delen. Leren kan een belangrijk onderdeel van de organisatiecultuur zijn. Een leercultuur omvat het gezamenlijk streven naar groei, innovatie en samenwerking. Met continu leren als onderdeel van de leercultuur, moeten medewerkers reflectief en kritisch kijken naar hun eigen werk en open staan voor verbetering. In plaats van periodieke gesprekken en leerplannen, zijn zij dagelijks bezig met hun ontwikkeling. Leidinggevenden zien het ondersteunen van medewerkers in hun ontwikkeling dan als een onderdeel van hun rol. Continu leren vergt dus een ander perspectief en een andere manier van denken over ontwikkeling.

Push en pull strategie

Om continu leren door te voeren in de organisatie is alleen een push-strategie vanuit het management niet effectief. Je moet dit combineren met een pull-strategie. Om medewerkers te motiveren om te blijven leren, moet je leren aantrekkelijk maken. Een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke online academy is hierbij een uitkomst. Een goede online academy ondersteunt het continu leerproces met verschillende features. Zo is er vaak een app die tijd- en plaatsonafhankelijk leren mogelijk maakt. Gebruikers kunnen leren waar en wanneer ze willen. Als ze niet gebonden zijn aan leren op het werk of juist thuis, maar zelf kunnen kiezen wanneer ze leren, is de kans dat ze het doen ook groter. Ook kun je zorgen voor een continue stroom aan relevante en actuele content, bijvoorbeeld in de vorm van microlearnings. Microlearnings zijn kleine, ‘hapklare’ leereenheden die het leerproces opdelen in kleine stapjes. Door middel van een notificatie kun je gebruikers herinneren aan de openstaande microlearning. Dit maakt het leerproces laagdrempelig en stimuleert routinematig leergedrag. Ook het toevoegen van game-achtige elementen, zoals het werken met levels of een competitie onderling, kan leren in een organisatie stimuleren. Het einddoel is om leren gemakkelijker, overzichtelijker en misschien zelfs wel weer leuk te maken!

Compliancy: ook de wet eist dat we blijven leren

In veel branches moeten jaarlijkse PE-punten worden verdiend, zodat mensen hun license to operate behouden. PE staat voor Permanente Educatie en is erop gericht dat professionele kennis en vaardigheden jaarlijks worden onderhouden en zo compliant blijven. Zo moeten advocaten jaarlijks minimaal 20 opleidingspunten behalen. Voor zorgverleners geldt de Wet BIG, waarbij registratie in het BIG-register verplicht is. Deze registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener en laat zien dat iemand compliant is. Een belangrijke vereiste voor de registratie is het behalen van een verplicht aantal studiepunten per jaar. Voor de financiële sector stelt de Wet financieel toezicht (Wft) dat professionals in de branche jaarlijks verplicht PE-punten moeten behalen om aan de gestelde vakbekwaamheidseisen te voldoen.

Download de whitepaper 'Maak jouw medewerkers compliant'

Wij helpen je graag

Leren via een reguliere opleiding kost in het proces van ‘blijven leren’ veel tijd en geld. Wil jij je ook meer richten continu leren en verbeteren binnen je organisatie, op een zo efficient mogelijke manier?

Download de whitepaper

Continu leren met onze Rakoo Learnings

Laat je inspireren

Laat je inspireren

Laat je inspireren

Blijf up-to-date met de Rakoo-nieuwsbrief over trends in learning en performance.

Blijf up-to-date

met de Rakoo nieuwsbrief over trends in learning

en performance.

Blijf up-to-date

met de Rakoo-nieuwsbrief over trends in learning

en performance.

Blijf up-to-date

met de Rakoo-nieuwsbrief over trends in learning

en performance.