NL
NL
NL

Laat je inspireren

Laat je inspireren

Vorige

Datum

12 september 2023

Auteur

Sheron Arts

Lerende organisatie

How-to: generatieleren

Generatieleren op de werkvloer is een cruciaal aspect van hedendaagse organisaties. In deze organisaties werken verschillende generaties samen. Tegelijkertijd brengen ze een schat aan kennis en ervaring met zich mee. Het overbruggen van de generatiekloof en het bevorderen van effectief generatieleren kan een organisatie helpen om flexibeler en veerkrachtiger te worden. Maar wat zijn de juiste ingrediënten voor dit proces?

1. Combineer speels en diepgang

Het bevorderen van informele gesprekken zowel op als buiten de werkvloer kan de band tussen medewerkers versterken en generatieleren aantrekkelijker maken. Het is belangrijk dat deze gesprekken niet beperkt blijven tot werkgerelateerde onderwerpen. Respect en goed naar elkaar luisteren zijn hierbij essentieel.

Voorbeeld: Bij Rakoo wordt dagelijks een gezamenlijke lunch gehouden waarbij medewerkers vrijuit kunnen praten over onderwerpen die niet met werk te maken hebben, zoals weekendplannen, nieuws, en persoonlijke interesses. Op deze informele momenten ontstaat de mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen, wat bijdraagt aan een positieve sfeer en generatieleren leuk maakt.

2. Leren mogelijk maken

Het is essentieel om ervoor te zorgen dat medewerkers van verschillende generaties daadwerkelijk de kans krijgen om van elkaar te leren. Dit kan worden bereikt door korte workshops, presentaties, of interactieve sessies waarin medewerkers hun kennis en interesses delen. De online academy van de organisatie kan ook worden benut voor het delen van kennis.

Voorbeeld: Het organiseren van een brainstormsessie om interesses en kennis van medewerkers te bespreken. Zo kwam daar bij Rakoo een wijn interesse uit, waarna een collega zelf een e-learning heeft gemaakt over wijn en daarmee werd toegevoegd aan de online academy. 

In deze whitepaper duiken we in de theorie over generatieleren!

Generatieleren

3. Houd het gesprek gaande

De verschillen tussen generaties in de werkplek kunnen leiden tot misverstanden en spanningen. Het is belangrijk om deze kwesties openlijk te bespreken en ervoor te zorgen dat elke generatie zich gehoord voelt.

Voorbeeld: Door in gesprek te gaan over verwachtingen en percepties van wat goed werk is, kunnen organisaties conflicten tussen generaties verminderen. Het aanmoedigen van een open dialoog helpt om begrip en respect te bevorderen.

4. Feedbackcultuur

Tot slot is het essentieel om een cultuur van open en continue feedback te aan te bieden. Mensen op de werkplek streven ernaar om zichzelf voortdurend te ontwikkelen. In de online academy worden e-learnings aangeboden over het geven van feedback. 

Voorbeeld: Door medewerkers de mogelijkheid te bieden om voortdurend feedback te geven en te ontvangen, bevordert de organisatie een cultuur van verbetering. Dit gaat verder dan de jaarlijkse functioneringsgesprekken en biedt medewerkers de kans om constant te groeien en anderen te helpen datzelfde te doen. Deze aanpak stimuleert niet alleen het delen van kennis, maar ook het generatieleren.

5. Betrokkenheid op de werkvloer

Een belangrijke stap om generatieleren te bevorderen is het creëren van momenten waarop medewerkers van gedachten met elkaar kunnen wisselen, bijvoorbeeld tijdens teamvergaderingen. Moedig medewerkers aan om problemen of uitdagingen die ze tegenkomen in hun werk, in deze vergaderingen te bespreken.

Voorbeeld: Stel je voor dat een medewerkster problemen ondervindt bij het omgaan met een klant. Door dit probleem in een teamvergadering te delen, ontstaat er ruimte voor een vruchtbare discussie en wordt er gezamenlijk besloten hoe dit probleem het beste aangepakt kan worden. Andere teamleden kunnen deze kennis vervolgens integreren in hun eigen werk, zowel nu als in de toekomst.

Kortom, generatieleren is een krachtige manier om kennis en ervaring binnen een organisatie te benutten en te koesteren. Door de juiste ingrediënten toe te voegen, zoals betrokkenheid op de werkvloer, informele gesprekken, mogelijkheden om te leren, open communicatie en een feedbackcultuur, kan generatieleren niet alleen makkelijker maar ook boeiender worden, wat uiteindelijk de organisatie ten goede zal komen.

Bereik jouw organisatiedoelen vandaag nog met een online academy en ontdek hoe je met verschillende generaties het verschil kunt maken. Duik in de theorie over generatieleren!

Download de whitepaper

Generatieverschillen als motor voor groei

Laat je inspireren

Laat je inspireren

Laat je inspireren

Blijf up-to-date met de Rakoo-nieuwsbrief over trends in learning en performance.

Blijf up-to-date

met de Rakoo nieuwsbrief over trends in learning

en performance.

Blijf up-to-date

met de Rakoo-nieuwsbrief over trends in learning

en performance.

Blijf up-to-date

met de Rakoo-nieuwsbrief over trends in learning

en performance.