NL
NL
NL

Laat je inspireren

Laat je inspireren

Vorige

Datum

10 maart 2023

Auteur

Rinke Huisman

Performance

Performance management: wat is het?

Performance management is het proces dat de doelstellingen van de organisatie verbindt met individuele medewerkers. Performance management, of prestatiemanagement, speelt een cruciale rol in elk succesvol bedrijf. Er worden kritieke succesfactoren en prestatie-indicatoren vastgesteld, waardoor doelen van een strategisch niveau naar een operationeel niveau kunnen worden vertaald. Door het vooraf vaststellen van factoren en indicatoren worden beslissingen over beloning en promotie van individuele medewerkers gestandaardiseerd. Tegelijkertijd moedigt het medewerkers aan om te leren en te groeien.

Menselijk kapitaal

Wereldwijd wordt de economie steeds kennisintensiever. Om mee te kunnen doen, is een hoog niveau van kennis en vaardigheden van medewerkers essentieel. Het menselijk kapitaal wordt dat ook wel genoemd: de kennis, vaardigheden en bekwaamheden van werknemers die relevant zijn voor economische activiteit. En dat bereik je door onderwijs en training. Het kennisniveau van je medewerkers is dus een belangrijke factor in performance management. Met learning analytics maak je deze factor meetbaar en inzichtelijk. 

In deze whitepaper duiken we in de theorie over performance management!

Succesvolle learning analytics

Meten is weten. In de basis omvat learning analytics het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens. Net als bij andere bedrijfsanalyses, omvat het:

  • Het verzamelen van bruikbare gegevens over gebruikers en hun gedrag

  • Gebruik van geschikte methoden om de gegevens te analyseren op trends en resultaten

  • Interpreteren en rapporteren van de analyse aan gebruikers (voor gedragsverandering) of managers (voor andere acties)

Learning analytics beschrijven wat er in een e-learning is gebeurd. Dat lijkt een simpele vraag, maar zonder de juiste gegevens te verzamelen, is het moeilijk om een meetbaar (en dus betrouwbaar) antwoord te geven. Je hebt misschien het algemene gevoel dat steeds meer werknemers gebruik maken van je online academy. Maar hoeveel? En wie doet eraan mee? Met welk resultaat?

Voor succesvolle learning analytics moet je over de juiste tools en technologie  beschikken. In de online academy van Rakoo wordt veel aandacht besteed aan learning analytics zodat we je per leeractiviteit een optimaal inzicht kunnen geven in de voortgang van je gebruikers. Zo is onder andere zichtbaar welke leeractiviteiten worden gevolgd en hoe ver een gebruiker daarmee is.

Performance management: wat is het?

Learning analytics voor en na een training

Je zet learning analytics optimaal in als indicator voor je performance management door niet alleen tijdens, maar ook voor en na een training gegevens te verzamelen. 

Dit doe je bijvoorbeeld door trainingsverzoeken van zowel managers als medewerkers in een uniform systeem te verzamelen. Zo maak je inzichtelijk op welke gebieden er een kennisbehoefte is. Binnen dit systeem evalueer je ook gevolgde trainingen: is er voorzien in de kennisbehoefte? Je krijgt daarmee een heldere opsomming van wat heeft gewerkt en wat niet. Dit helpt bij het creëren van een effectieve leerroute binnen je onderneming.  

Je kunt daarbij ook rekening houden met variabelen die leerresultaten beïnvloeden. Denk aan leeftijd, geslacht, opleiding en dergelijke. Deze informatie gebruik je vervolgens om nog beter aan de behoeften van individuele gebruikers te voldoen. 

Prestatiemanagement na de training

Door gegevens te verzamelen over werkprestaties die zijn gekoppeld aan de training, meet je de effectiviteit van deze training. Vertaalt een salestraining zich bijvoorbeeld in meer sales? Zijn er minder ongevallen of overtredingen na een veiligheidstraining? Je kunt ook overwegen om te analyseren hoe de tevredenheid van werknemers over de trainingsmogelijkheden verband houdt met de prestaties op het werk. Zijn tevreden medewerkers productiever?

Het verzamelen en daarna het analyseren van gegevens kost weliswaar tijd en kan best een uitdaging zijn. Maar het is meer dan de moeite waard. Succesvolle learning analytics kunnen de prestaties van je werknemers tijdens hun training en op de werkvloer verbeteren en maken een onmisbaar onderdeel uit van performance management

Bereik jouw organisatiedoelen vandaag nog met een online academy.

Download de whitepaper

Aan de slag met performance management

Laat je inspireren

Laat je inspireren

Laat je inspireren

Blijf up-to-date met de Rakoo-nieuwsbrief over trends in learning en performance.

Blijf up-to-date

met de Rakoo nieuwsbrief over trends in learning

en performance.

Blijf up-to-date

met de Rakoo-nieuwsbrief over trends in learning

en performance.

Blijf up-to-date

met de Rakoo-nieuwsbrief over trends in learning

en performance.