NL

Laat je inspireren

Laat je inspireren

Vorige

Datum

22 september 2022

Auteur

Silke Zegers

Lerende organisatie

Wat is duurzame inzetbaarheid?

De simpele definitie van duurzame inzetbaarheid is: de juiste voorwaarden scheppen voor medewerkers voor een lange, gezonde en gelukkige loopbaan. Door ervoor te zorgen dat een medewerker met plezier werkt, gezond en gemotiveerd is, blijft hij of zij lang inzetbaar. Dat draagt bij aan het behalen van de doelen van je organisatie. Een duurzaam inzetbare medewerker is wendbaar, flexibel, productief en vitaal. Hij voelt zich relevant, nuttig en betrokken en heeft voldoende kennis en vaardigheden om zijn functie uitstekend te kunnen invullen.

Waarom wordt duurzame inzetbaarheid steeds belangrijker?

De wereld om ons heen verandert continu. Denk aan de elkaar snel opvolgende technologische ontwikkelingen en de opkomst van steeds weer nieuwe sociale media. Deze zaken hebben in veel branches tot gevolg dat ook de regelgeving wordt aangescherpt. Neem bijvoorbeeld de AVG of het toezicht op de financiële dienstverlening. Hierdoor moeten medewerker steeds meer weten over veranderende wetgeving. Er wordt dus veel gevraagd van de medewerker van nu. 

Daarnaast verschuift de pensioendatum steeds een stukje verder naar achteren. Er moet dus langer worden doorgewerkt, waardoor het nóg belangrijker is dat een medewerker duurzaam inzetbaar blijft. Als werkgever is het essentieel om rekening te houden met de specifieke omstandigheden en wensen van je medewerkers, waarbij je rekening houdt met de verschillende fasen in hun loopbaan.

Download de whitepaper 'Maak je organisatie klaar voor de toekomst'

Hoe een online academy je helpt aan duurzaam inzetbare medewerkers

Om duurzaam inzetbaar te zijn, moeten medewerkers zich voortdurend kunnen blijven ontwikkelen. Ze moeten de mogelijkheid hebben om nieuwe kennis en vaardigheden opdoen om aan te sluiten op de veranderende omstandigheden. Als organisatie moet je je medewerkers hierin kunnen faciliteren. Want als ze de aansluiting missen, leidt dit tot een negatieve spiraal. Een gebrek aan up-to-date kennis en vaardigheden leidt tot onzekerheid en een verhoogde werkdruk, wat weer kan leiden tot (langdurig) verzuim. En dat heeft een grote weerslag op de kwaliteit en de productiviteit van je organisatie. 

Met een aantrekkelijk, toegankelijke online academy, waarin je werknemer alles kan vinden wat hij nodig heeft om optimaal te blijven functioneren, voorkom je het missen van deze aansluiting. Een laagdrempelige online academy, met algemene trainingen én kennis vanuit de eigen organisatie is daarvoor de perfecte tool. Rakoo is een interactieve, centrale plek waar je medewerkers kunnen ontdekken, hun kennis kunnen toetsen en kunnen leren, zowel op professioneel vlak als op persoonlijk vlak.

Duurzaam inzetbaar zijn als speerpunt van het HR-beleid

Een online academy is idealiter onderdeel van een breed HR-beleid. Met aandacht voor arbeidsvoorwaarden, instroom en uitstroom, doorgroeimogelijkheden, gezondheid én dus opleiding. Uit onderzoek blijkt dat aandacht voor scholing en training door medewerkers in het algemeen als heel stimulerend wordt ervaren, zelfs als ze er niet direct gebruik van maken. 

Het centraal zetten van duurzame inzetbaarheid kent alleen maar voordelen voor je organisatie. Naast de voordelen die we al noemden, bevordert het de arbeidsproductiviteit en je hebt minder personeelsverloop. Dit is goed voor je imago als werkgever en bovendien blijft expertise en kennis binnen de organisatie. Ten slotte worden je werknemers weerbaarder, wat leidt tot lagere verzuimkosten. Zijn jouw medewerkers al duurzaam inzetbaar?

Bereik jouw organisatiedoelen vandaag nog met een online academy. Download de whitepaper 'Maak je organisatie klaar voor de toekomst' en ontdek hoe jouw organisatie met Rakoo groeit naar grootsheid.

Download de whitepaper

Maak je organisatie klaar voor de toekomst

Laat je inspireren

Laat je inspireren

Laat je inspireren

Blijf up-to-date met de Rakoo-nieuwsbrief over trends in learning en performance.

Blijf up-to-date

met de Rakoo nieuwsbrief over trends in learning

en performance.

Blijf up-to-date

met de Rakoo-nieuwsbrief over trends in learning

en performance.

Blijf up-to-date

met de Rakoo-nieuwsbrief over trends in learning

en performance.